Wednesday, September 19, 2012

Saturday, September 15, 2012

New atmosphere.. Padjajaran University here I go.

New girl: Ansella Wipa Tustianasari <3 p="p">
New girls :):):) Suci, Naya& Maya ({})

New room-mate but old bestfriend: Hana Khairunnisa :*

New book <3 p="p">